Projektiranje

Posebna geodetska podloga (PGP)

Odlučili ste se za gradnju kuće? Rekli su vam da trebate ishoditi Posebnu geodetsku podlogu (PGP)

Više...

 

Građenje


Sudjelujemo u izvođenju građevinskih radova.

Više...

 

Etažiranje nekretnina

Geodetska mjerenjaŠto je etažiranje i etažno vlasništvo?

Etažiranje je postupak kojim se uspostavlja etažno vlasništvo.

Etažno vlasništvo je vlasništvo nad stanom ili drugom samostalnom prostorijom (poslovnim prostorom, garažom, tavanskim prostorom) povezano s odgovarajućim suvlasničkim dijelom (idealnim dijelom) nekretnine koja se sastoji od zemljišta sa zgradom, ili od prava građenja sa zgradom.

Što se sve može etažirati?

Etažirati se mogu obiteljske zgrade sa 2 i više etažnih jedinica kao i veće ili velike stambene zgrade sa stotinama etažnih jedinica. Etažirati treba uvijek sve stanove, poslovne prostore, garaže i drugo u zgradi.

Koji su preduvjeti za etažiranje?

Za postupak etažiranja objekt mora biti upisan u katastar i zemljišnu knjigu.

Što se postiže etažiranjem?

Etažiranjem se postaje vlasnik nad stanom, poslovnim prostorom, garažom i sl., a suvlasnikom nad idealnim dijelom predmetne nekretnine (zemljišta sa zgradom ili od prava građenja sa zgradom). Nakon etažiranja, vlasnici mogu dobiti "čiste papire".

Etažiranjem nekretnine sudski vještak provodi građevinski proces (kompletan posao se sastoji još i od pravnog procesa) kojima se postiže pravna potvrda vlasništva.

Na taj način građevinski vještak postiže da etažirana nekretnina postaje stvarno vlasništvo upisom u zemljišne knjige.

Što se još postiže etažiranjem?

Etažiranjem se potpuno sređuje zemljišnoknjižno stanje Vašeg stana, poslovnog prostora, garaže itd., odnosno cijele nekretnine (zemljišta sa zgradom). Etažiranjem se utvrđuje stvarni i ispravni omjer svakog suvlasnika u suvlasništvu nekretnine, čime se uspostavlja i pravedan odnos u sufinanciranju održavanja nekretnine (pričuva i sl.).

Postupak uspostavljanja etažnog vlasništva sastoji se od tri djela:

  • prikupljanje dokumentacije
  • izrada elaborata etažiranja
  • pravni proces u etažiranju

Koji su dokumenti potrebni za izradu elaborata o etažiranju?

Za izradu elaborata o etažiranju potrebno je pribaviti sljedeće dokumente:

  • nacrti objekta iz ovjerenog projekta ili gradskog arhiva (idu uz građevinsku dozvolu)
  • Građevinska dozvola ili potvrda o vremenu gradnje
  • kopija katastarskog plana
  • prijepis posjedovnog lista (katastar)
  • zemljišnoknjižni izvadak (gruntovnica).

Cilj Elaborata o etažiranju?

Postići tzv. Prijedlog za uknjižbu prema kojem odvjetnik sastavlja Ugovor o razvrgnuću zajednice i na osnovu kojeg će biti ispisan vlasnički list. Cilj tog Prijedloga je postići pretvaranje zajedničke imovine u etažiranu (razdijeljenu) imovinu.