Projektiranje

Posebna geodetska podloga (PGP)

Odlučili ste se za gradnju kuće? Rekli su vam da trebate ishoditi Posebnu geodetsku podlogu (PGP)

Više...

 

Građenje


Sudjelujemo u izvođenju građevinskih radova.

Više...

 

Geodetska mjerenja

Geodetska mjerenjaUz geodetska mjerenja, izrađujemo elaborate za katastar nekretnina i katastar vodova.

Usluge geodeta, osim za katastar nekretnina i katastar vodova, potrebne su Vam za izradu projektne dokumentacije, izvođenje i praćenje građevinskih radova te za izradu izvedenog stanja građevine.

Katastar nekretnina i katastar vodova: