Geodetska mjerenja

Geodetska izmjera pri kupnji zemljišta

Prilikom kupnje zemljišta (sa kućom ili bez) vrlo je važno provjeriti da li je sve vlasništvo uredno upisano u zemljišnu knjigu (gruntovnicu) i odgovara li stvarno stanje na terenu

Više...

Projektiranje

Posebna geodetska podloga (PGP)

Odlučili ste se za gradnju kuće? Rekli su vam da trebate ishoditi Posebnu geodetsku podlogu (PGP)

Više...

 

Građenje

GrađenjeIzvođenje građevinskih radova:

 

 


Iskolčenje objekata

Iskolčenje objekata prije gradnje i izrada elaborata iskolčenja zakonska je obaveza za stambene i poslovne građevine.
Iskolčenje objekata je prenošenje projektiranih elemenata (točke, visine, dimenzije) na teren.

Nakon ishođenja rješenja o uvjetima građenja ili građevinske dozvole ovlašteni geodet iskolčit će objekt na građevinskoj lokaciji.

Što je svrha iskolčenja?

Svrha iskolčenja objekta je da se objekt sagradi na točno za to projektom predviđeno mjesto.
Nakon iskolčenja objekta radi se elaborat iskolčenja.

Što je Elaborat iskolčenja?

Elaborat iskolčenja je dokument kojim se prikazuje na koji je način iskolčen objekt na građevinskom zemljištu, a potreban zbog prijave početka gradnje građevinskoj inspekciji.
Elaborat iskolčenja izrađuje ovlašteni geodet.

Dokumenti potrebni za izradu elaborata iskolčenja?

Dokumenti potrebni za elaborat iskolčenja su:

  • rješenje o uvjetima građenja - objekti do 400 četvornih metara i poljoprivredne zgrade do 600 četvornih metara,
  • pravomoćna građevinska (lokacijska) dozvola,
  • glavni projekt na uvid (arhitektonski projekt).

Iskolčenje međe

Iskolčenje međnih linija je postupak kojim se na terenu definiraju međe prema katastarskim podacima.

Postupak iskolčenja međe?

Za iskolčenje međnih linija (M 1:2880) potrebno je:

  • kopija katastarskog plana,
  • obavijestiti susjede okolnih katastarskih čestica i u dogovoru sa njima
  • obilježiti međne linije koje su poznate.

Nakon toga slijedi geodetska izmjera te obrada podataka u uredu. Zatim se iskolčavaju međne linije u prisustvu naručitelja i vlasnika susjednih parcela.