Aktualno!

LEGALIZACIJA OBJEKATA 
- do Lipnja 2013. -

Budite među prvima - rok za legalizaciju vaših nelegalno izgrađenih objekata do Lipnja 2013. godine.

Više...

 

Kontakt

G1 d.o.o.

za geodetske djelatnosti

Sjedište:
Svete Katarine 18
52220 Labin
Hrvatska

Lokacija na Mapi

Tel:
00385.52.885.037

Fax:
00385.52.885.039

Mob:
098 255 861

E-mail
berislav.vragovic@pu.t-com.hr

Ili nas kontaktirajte putem

 

Usluge

Geodetska mjerenja i elaborati

Geodetska mjerenje

Projektiranje

Građenje

  • iskolčenje objekata
  • kontrolna geodetska mjerenja u tijeku gradnje
  • situacijski nacrti građevina
  • precizna mjerenja u industriji

Nadzor

  • geodetski nadzor
  • praćenje pomaka
  • precizna položajno/visinska mjerenja